Color

FAQ

Optimaal gebruik van uw nieuwe batterij

Stel de batterij niet bloot aan hitte. Hitte versnelt veroudering en zelfontlading van de batterij.

Voorkom kortsluiting in het circuit. Kortsluiting kan vergaande gevolgen hebben voor de batterij en de laptop zelf.

Schakel het scherm uit wanneer je dit niet gebruikt, Beëindig programma's of functies die veel energie verbruiken, zoals de camera, wanneer je ze niet gebruikt.

Probeer nooit een accu of accupack te openen en werp nooit een batterij in het vuur.

Laat de accu niet vallen en voorkom fysiek misbruik. Zware beschadigingen kunnen resulteren in blootstelling van de batterijcellen. Deze zijn gevaarlijk wanneer er verkeerde druk op uitgeoefend wordt.

Bewaar de accu's op een droge en schone plaats op kamertemperatuur (15 tot 22°C).

moet je de accu zover mogelijk leeg laten lopen en daarna weer geheel opladen (tot minimaal 95%).

Voor eventuele vragen kunt u contact met ons opnemen. Contact